ÅB är ett forum för sjöfartsfrågor och ny teknik.
››

Medlem

Bli medlem?

Alla som har avlagt svensk sjökaptens- eller styrmansexamen, som medger befattning som styrman i obegränsad fart och storlek eller avlagt motsvarande utländsk examen enligt medgiven resolution av behörig svensk myndighet, kan vinna inträde i Sällskapet.

Intresserad av mer information om ÅB eller vill du rekrytera nya medlemmar, se Beskrivning ÅB.

Ansökan om medlemskap sker via denna Blankett.

 

Medlemsförmån

Som medlem erhåller du 10% rabatt vid köp av Sjökaptensring hos Sandberg Sweden. Prisuppgifter, bilder samt tillvägagångssätt hittar du länkat i detta Informationsblad

 

Redan medlem

Om du redan är medlem kan du ta del av medlemsinfo genom att logga in nedan:

Logga in

Copyright © 2013 Ångfartygs Befälhavare Sällskapet. All rights reserved.