ÅB är ett forum för sjöfartsfrågor och ny teknik.
››

Kontakt

Vi finns på Skeppsbron 10 i Sjöfartshuset i Stockholm.

Kansli: Pirjo Furtenbach

E-post: kansli@sjofartshuset.nu

Telefon: 08/411 63 00

 

Styrelsen

Jan_T_ramJan Tidelius
Styrelseordförande
E-post: jan.tidelius@telia.com

Jan Tidelius är född 1958 och tog sjökaptensexamen -81. Han är marknadsekonom och engagerad i ett tio-tal styrelser i olika företag i Norden. Han har arbetat i ledande positioner inom Svenskt näringsliv de senaste 25 åren och var tidigare anställd hos t.ex. Gränges Shipping, Walleniusrederierna, Digital Equipment, Thalamus Networks, Traction, Granitix  m.fl. Han är ordförande för ÅB sedan 2012 och medlem i styrelsen sedan 1998. Jan bor strax norr om Stockholm.

 

 

 

 

Hans Friberg
Styrelseledamot
E-post: Hans.Friberg@tallinksilja.com

 

 

 

 


NiklasNiklas Lodén

Styrelseledamot
E-post: niklas.loden@2wglobal.com

Niklas Lodén är född 1966 och tog sjökaptensexamen 1990 i Kalmar. Anställd i Wallenius Wilhelmsen Logistics AS. Tidigare anställd i olika befattningar iland och till sjöss hos Rederi AB Sea-Link, Cementa, Walleniusrederierna och Johnson Line. Medlem i ÅB sedan 1990 och styrelseledamot sedan 2015. Han sitter även med i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjömanshem. Niklas bor i Tyresö. 

 

 

 

annelib-testAnneli Borg

Styrelseledamot
E-post: a.borg.home@gmail.com

Anneli Borg är född 1975 och tog sjökaptensexamen 2001 i Göteborg. Idag anställd i Sand & Grus Jehander AB. Största delen av yrkesverksam tid till sjöss anställd som överstyrman i Atlantic Container Line. Har läst Nordic Master in Maritime Management. Styrelseledamot sedan 2015. Anneli bor i Bromma.

 

 

 

mikael_m_ramMikael Lager
Styrelseledamot
E-post: lots37@hotmail.com

Mikael Lager är född 1958 och tog sjökaptensexamen -82. Dipl. Commercial shipping management. Anställd i SjöV som Mästerlots i Stockholm/Mälaren och sjöräddningssamordnare i Stockholm. Tidigare anställd hos t.ex. RAB Transatlantic, Stockholms hamnar, Bore Lines, Swedish Cruise, Nordsjöfrakt/Sea Partner. Styrelseledamot i ÅB sedan 2012. Även styrelseledamot i Swerinis. Mikael bor på Södermalm, Stockholm.

 

 

 

hasseHans Ådén
Styrelseledamot
E-post: hasse.aden@telia.com

 

 

 

 

 

 

RS med ramRikard Sahl
Styrelseledamot
E-post: rikard.sahl@gmail.com

Rikard Sahl är född 1959 och aktiv inom sjöfart sedan 1975 i befattningar som haveriutredare, hamnchef, befälhavare, skadereglerare, lots och cargo surveyor. Sjökaptensexamen i Härnösand 1982. Medlem i ÅB sedan 1997. Invald som styrelsemedlem i ÅB 2012.

 

 

Copyright © 2013 Ångfartygs Befälhavare Sällskapet. All rights reserved.